Personvernerklæring

Hvem vi er

Med virkning fra 26. januar 2021 har Assemble A/S («Assemble») og dets datterselskaper (samlet kalt «Assemble-konsernet» eller «vi» eller «oss» eller «vår») oppdatert personvernerklæringen vår.

Formålet med denne personvernerklæringen

Personvernet til opplysningene dine er viktig. Vi er forpliktet til å ivareta sikkerheten, personvernet og konfidensialiteten til opplysninger som du gir oss eller på dine vegne, eller som er opplysninger som vi bistår deg med gjennom databehandling og/eller datalagringstjenester. Denne personvernerklæringen beskriver våre gjeldende retningslinjer og praksis med hensyn til personopplysninger som vi samler inn, enten fra deg direkte, via nettstedet eller, hvis du er en forelder, foresatt eller karriere, gitt til oss av en barnehage eller skole som vi samarbeider med.

Med personopplysninger menes all informasjon som identifiserer deg, og kan omfatte opplysninger som navn, e-postadresse, telefonnummer og stilling.

Hvordan vi håndterer overholdelse av personvernreglene

Med hensyn til vårt ansvar for å overholde personvernforordningen og andre gjeldende lover, har vi utnevnt egnet personell til å overvåke og sikre at virksomheten vår overholder alle regler for databeskyttelse og personvern. Du kan kontakte privacy@assemble.world hvis du har spørsmål eller trenger ytterligere informasjon.

Varsling om endringer i personvernreglene våre

Vi forbedrer kontinuerlig våre kommunikasjonsmetoder og legger til ny funksjonalitet og nye funksjoner på dette nettstedet og i våre eksisterende tjenester. På grunn av disse kontinuerlige endringene, endringer i lovgivningen og teknologiens skiftende natur, vil vår personvernpraksis endres fra tid til annen. Hvis og når vår personvernpraksis endres, vil vi oppdatere denne personvernerklæringen for å beskrive vår nye praksis. Vi oppfordrer deg til å sjekke denne siden regelmessig.

Denne personvernerklæringen ble sist oppdatert 26. januar 2021.

Vi har oppdatert denne erklæringen for å ta hensyn til det ansvaret vi har i henhold til personvernforordningen.

Informasjonen vi samler inn

Vi oppbevarer bare personopplysninger som er direkte relevante for vår omgang med en gitt registrert, og der all behandling vi senere kan foreta av disse opplysningene kan utføres av oss på lovlig vis – for eksempel for å ivareta våre legitime interesser som forklart i disse retningslinjene eller for formål knyttet til inngåelse av en kontrakt med en organisasjon og den påfølgende utførelsen av kontrakten. Disse opplysningene vil bli oppbevart og behandlet på den måten vi beskriver i disse retningslinjene.

Du kan ha blitt henvist til disse retningslinjene via en nettlenke vi har gitt deg. Vi gjør enkeltpersoner oppmerksomme på retningslinjene våre i forbindelse med vår lagring og behandling av personopplysningene ved innsamlingen av de aktuelle personopplysningene.

Hvordan vi samler inn personopplysninger

Vi kan samle inn personopplysningene dine når du henvender deg til Assemble A/S. Dette inkluderer eventuelle telefonhenvendelser og henvendelser vi mottar på messer og i forbindelse med andre markedsføringsaktiviteter vi gjennomfører. Vi vil kun innhente opplysningene dine på et grunnlag som gir oss rett til å oppbevare og bruke personopplysningene med ditt uttrykkelige samtykke til at vi oppbevarer opplysningene og til hvert enkelt formål som vi har til hensikt å bruke opplysningene til.

Vi samler inn og oppbevarer personopplysninger om brukere av våre produkter og tjenester i forbindelse med henvendelser eller forespørsler om assistanse.

Hvis du melder deg på et opplæringsarrangement eller en konferanse, trenger vi også personopplysninger for å kunne kommunisere med deg om arrangementet.

Hvis du registrerer deg som deltaker i et forum som vi tilbyr, lagrer vi opplysningene dine for å administrere forumet. Eventuelle andre opplysninger som du oppgir, for eksempel undervisningsmateriell, meninger og kommentarer, vil bli oppbevart og gjort tilgjengelig for andre registrerte brukere i samsvar med reglene som gjelder for og vises på det aktuelle forumet.

Vi samler inn og bruker informasjon fra brukere som bruker tjenestene våre på enten mobilapplikasjoner på iOS (Apple App Store) eller Android (Google Play Store) eller ved å bruke nettapplikasjonene våre.

Vår bruk av dine personopplysninger

Til markedsføringsformål

Hvis du nå eller på et senere tidspunkt angir at du samtykker til dette, vil vi oppbevare personopplysningene du gir oss, slik at vi kan:

kontakte deg for å informere deg om nye tjenester og produkter vi vil tilby;
sende deg etterspurt informasjon om våre tjenester eller produkter, eller
kontakte deg med oppdateringer om videreutvikling av produkter og/eller tjenester du har vist interesse for.

Vi anser at vi kan bruke personopplysningene dine for å ivareta våre legitime interesser som en virksomhet som er engasjert i og opptatt av at utdanningssektoren skal lykkes.

Våre e-poster som sendes på grunnlag av ovenstående, vil alltid ha en mulighet til å reservere seg mot videre kommunikasjon.

I forbindelse med inngåelse av kontrakter og forvaltning og administrasjon av kontrakten

Vi vil bruke personopplysningene vi oppbevarer, til å notere forespørsler som kan komme inn på en hvilken som helst måte som er fastsatt i kontrakten. Dette gjelder også når brukere av våre produkter eller tjenester benytter seg av en hjelpetelefon som vi tilbyr.

For å kunne levere tjenester i henhold til våre kontrakter med barnehager, skoler og andre kunder.

Vi oppbevarer opplysninger om visse personer for formål knyttet til administrasjon av kontrakter som vi har med barnehager, skoler og andre kunder av vår virksomhet. Vi vil oppbevare disse opplysningene så lenge vi har en kontrakt med den aktuelle organisasjonen, eller til vi blir informert om endringer i den eller de personene vi skal arbeide med for å administrere og forvalte kontrakten, og i så fall vil opplysningene om den tidligere personen bli slettet umiddelbart, med mindre vi får samtykke fra vedkommende til å fortsette å kommunisere om våre produkter og tjenester.

Vi oppbevarer opplysninger om personer som ringer til en av våre hjelpetjenester (dette omfatter også tilfeller der en person kontakter oss på annen måte, men blir henvist til helpdesken).

Vi oppbevarer opplysninger om personvernombudet ditt, eller hvis du ikke har et personvernombud, den personen du har utpekt som ansvarlig for personvernspørsmål.

Vi vil også fra tid til annen ha tilgang til personopplysninger og andre data som en barnehage eller skole som er kunde hos oss, er behandlingsansvarlig for. Disse opplysningene vil bli levert av barnehagen eller skolen, enten direkte eller via en tredjepart som vanligvis omtales som et datauttrekk. Se personvernerklæringen til den barnehagen eller skolen du er interessert i, for å finne ut hvordan de forventer at vi samarbeider med dem som databehandler.

Informasjon som samles inn ved bruk av våre tjenester på enten mobilapplikasjoner på iOS (Apple App Store) eller Android (Google Play Store) eller ved bruk av våre nettapplikasjoner, vil bli brukt til følgende:

Informasjon og innhold du oppgir til oss, vil kun bli brukt til å levere og tilpasse tjenestene våre til en barnehage eller skole.
Stedsrelatert informasjon vil bli brukt til innsjekking og utsjekking i barnehager og skoler. Stedsrelatert informasjon er din nåværende GPS-posisjon for å avgjøre om du befinner deg på et sted der du kan sjekke inn eller ut av en barnehage eller skole.
Enhetsinformasjon som unike identifikatorer, enhets-ID-er og enhetssignaler samles bare inn og brukes i tilfelle en supportforespørsel til Assemble-helpdesken for å finne en passende løsning.

For å administrere arrangementer som vi organiserer

Vi vil bruke informasjonen du oppgir når du registrerer deg for å delta på arrangementer vi arrangerer, for eksempel opplæringsworkshops, seminarer og arrangementer vi arrangerer på messer, for å holde deg informert om arrangementet før det finner sted. Vi kan også kontakte deg i etterkant for å gi deg informasjon om dagen, tilbud og tjenester og/eller for å oppfordre deg til å gi oss tilbakemelding om arrangementet du har deltatt på.

Hvordan vi deler opplysningene dine

Vi sikrer opplysningene dine i ISO 27001-sertifiserte datasentre i EU.

Hvor lenge oppbevarer vi personopplysningene dine?

Hvis du henvender deg til oss med en forespørsel som ikke fører til at vi gir deg et tilbud om å levere noen av våre produkter og/eller tjenester, sletter vi informasjonen vi har, eller hvis vi ønsker å beholde informasjonen for å videreutvikle våre produkter og tjenester, beholder vi informasjonen uten at noe av den utgjør personopplysninger umiddelbart etterpå.

Vi oppbevarer opplysninger om personer som er utpekt av barnehager, skoler og andre kunder som autorisert til å samarbeide med oss om kontraktsstyring og administrasjon så lenge autorisasjonen gjelder, eller til kontrakten med oss opphører, hvis dette skjer tidligere. Informasjon om kunder som er ute av kontrakt, skal oppbevares i en rimelig periode i etterkant mens det fortsatt forhandles om å forsøke å fornye forholdet. Hvis det ikke lykkes å sikre fornyelse, skal opplysningene anonymiseres eller slettes helt.

Vi skal behandle opplysninger (inkludert personopplysninger) på vegne av en barnehage eller skole der vi leverer datatjenestesentre, så lenge vi er pålagt å gjøre det i henhold til kontrakten med den aktuelle parten, og i en rimelig periode etterpå med tanke på fornyelsesforhandlinger.

Hvis du registrerer deg for eller deltar på et arrangement som vi organiserer eller deltar i, og vi mottar personopplysningene dine i forbindelse med dette, forbeholder vi oss retten til å sende deg informasjon for å markedsføre produkter og tjenester til deg etterpå, og i så fall vil personopplysningene dine fortsatt bli oppbevart som forklart tidligere i disse retningslinjene. I alle andre tilfeller vil opplysningene dine bli slettet senest 24 måneder etter hendelsen.

Hvis du deltar i et forum på nettstedet vårt, i Assemble A/S-fellesskapet eller i produktene våre, vil personopplysningene dine bli delt med andre brukere og oppbevares så lenge du er registrert som bruker. Hvis du ønsker å avregistrere deg, må du kontakte datakontoret på adressen som er oppgitt i begynnelsen av dette dokumentet.

Avmelding og rett til sletting av personopplysninger

Hvis du har samtykket til at vi tar kontakt med deg for noen av formålene som er nevnt ovenfor, men du ikke lenger ønsker å motta e-post fra oss eller ønsker å endre valgene dine med hensyn til hvordan eller hva vi skal kontakte deg om, må du følge avmeldingsalternativet i e-posten eller sende oss en e-post til adressen som er oppgitt i avsnitt 1, med «Email Unsubscribe» i emnefeltet. Vi vil reagere på dette så snart det er praktisk mulig.

Du kan også skrive til oss på adressen som er oppgitt i begynnelsen av disse retningslinjene.

Hvis du velger å avslutte abonnementet på e-postlistene våre, vil vi bare ta kontakt med deg igjen i tilfeller der du har samtykket til at vi får opplysningene dine på nytt, og der du har godkjent denne kontakten.

Anonyme opplysninger som samles inn via dette nettstedet

I tillegg til informasjonen vi samler inn som beskrevet ovenfor, bruker vi teknologi for å samle inn anonym informasjon om bruken av nettstedet vårt. For eksempel logger webserveren vår automatisk hvilke sider på nettstedet vårt de besøkende ser på, IP-adressene deres og hvilke nettlesere de bruker. Denne teknologien identifiserer deg ikke personlig – den gjør det bare mulig for oss å utarbeide statistikk om våre besøkende og deres bruk av nettstedet vårt.

Nettstedet vårt inneholder hyperkoblinger til andre sider på nettstedet vårt. Vi kan bruke teknologi for å spore hvor ofte disse lenkene brukes og hvilke sider på nettstedet vårt de besøkende velger å se. Heller ikke denne teknologien identifiserer deg personlig – den gjør det bare mulig for oss å utarbeide statistikk om bruken av disse hyperkoblingene.

Hvis du etter å ha besøkt nettstedet vårt sender en offisiell henvendelse til oss for å be om ytterligere informasjon og oppgir navn og kontaktopplysninger, er det mulig at IP-adressen din vil bli koblet til den anonyme surfingen på sidene for å hjelpe oss med å forstå hva du er interessert i. På forespørsel kan disse dataene slettes, og forespørsler skal rettes til vårt datakontor som beskrevet i avsnitt 1 i dette dokumentet.

Cookies og lignende teknologier

For å samle inn de anonyme opplysningene som er beskrevet i forrige avsnitt, kan vi bruke informasjonskapsler på nettstedet vårt.

En informasjonskapsel er en liten bit informasjon som sendes til nettleseren din og lagres på datamaskinens harddisk, mobiltelefon eller annen enhet. Informasjonskapsler skader ikke datamaskinen din.

Du kan stille inn nettleseren din til å varsle deg når du mottar en informasjonskapsel. Da kan du selv bestemme om du vil godta den eller ikke. Det kan imidlertid hende at noen av tjenestene og funksjonene som tilbys via nettstedet vårt, ikke fungerer som de skal hvis informasjonskapslene er deaktivert.

Vi bruker to typer informasjonskapsler på nettstedet vårt:

Strengt nødvendige informasjonskapsler

Disse informasjonskapslene er nødvendige for at du skal kunne bevege deg rundt på nettstedet og bruke funksjonene. Uten disse informasjonskapslene kan vi ikke levere de tjenestene du har bedt om. De slettes når du lukker nettleseren.

Informasjonskapsler for ytelse (f.eks. Google Analytics)

Disse informasjonskapslene samler inn informasjon i anonymisert form om hvordan besøkende bruker nettstedet vårt. De gjør det mulig for oss å gjenkjenne og telle antall besøkende og se hvordan besøkende beveger seg rundt på nettstedet når de bruker det. Dette hjelper oss med å kontinuerlig forbedre nettstedet.

Vi kan også bruke IP-adressen din til å diagnostisere problemer med serveren vår, til å administrere nettstedet vårt og til å forbedre tjenestene vi tilbyr deg. En IP-adresse er en tallkode som identifiserer datamaskinen din på et nettverk, eller i dette tilfellet internett. IP-adressen din kan også brukes til å samle inn bred demografisk informasjon.

Vi kan utføre IP-oppslag for å finne ut hvilket domene du kommer fra (f.eks. aol.com, yourcompany.com) for å få et mer nøyaktig bilde av brukernes demografi.

Informasjon fra denne typen informasjonskapsler og teknologier eller om bruk av nettstedet kombineres ikke med informasjon om deg fra andre kilder. Ingen av informasjonskapslene eller teknologiene vi bruker, vil identifisere deg personlig.

Samtykke

For å overholde gjeldende lovgivning må vi be om ditt samtykke til å sette de ytelsesinformasjonskapslene som er beskrevet ovenfor. Når du kommer til nettstedet vårt, vises et banner som ber om ditt samtykke til å plassere informasjonskapsler på enheten din. Hvis du fortsetter å bruke nettstedet vårt eller klikker på «OK», antar vi at du samtykker til at informasjonskapsler plasseres på enheten din. Hvis du ikke samtykker, ber vi deg forlate nettstedet vårt umiddelbart. Når du har gitt ditt samtykke, vil denne meldingen ikke vises igjen når du besøker nettstedet på nytt. Hvis du, eller en annen bruker av datamaskinen din, ønsker å trekke tilbake samtykket når som helst, kan du gjøre det ved å endre innstillingene i nettleseren din.

Hvis du ønsker å få tilgang til personopplysningene vi oppbevarer

Du har rett til å be om å få utlevert alle personopplysninger vi har om deg ved å sende inn en forespørsel om tilgang (SAR). Hvis vi har opplysninger om deg, vil vi:

gi deg en beskrivelse av dem
fortelle deg hvorfor vi oppbevarer dem
fortelle deg hvem opplysningene kan bli utlevert til, og
gi deg en kopi av opplysningene i en forståelig form.

under alle omstendigheter, bortsett fra når du ber om flere kopier av opplysningene du har bedt om.

Vi vil også korrigere, endre eller slette personopplysninger som du forteller oss er feilaktige, og varsle eventuelle tredjepartsmottakere om de nødvendige endringene. Du kan oppdatere all informasjon du har gitt oss ved å kontakte oss på vår registrerte adresse eller e-postadressen oppgitt ovenfor.

Vi forventer at skolene, i henhold til avtalen de har med oss, sørger for at personopplysningene de oppgir, oppdateres etter behov, slik at de forblir korrekte.

Videregivelse av personopplysningene dine

Vi deler, selger eller distribuerer ikke personopplysningene dine til ikke-relaterte tredjeparter, med unntak av det som er angitt i denne personvernerklæringen og under omstendigheter der du uttrykkelig har samtykket til delingen og formålet med delingen.

Vi kan dele, overføre eller utlevere minimalt med informasjon til godkjente tredjepartsapplikasjoner som barnehagen eller skolen abonnerer på og som ønsker å legge til rette for single sign on (SSO) fra Assemble-produkter. Du vil alltid bli bedt om å gi samtykke til dette – enten ved å be oss om å konfigurere SSO for deg eller ved å følge lenker og instruksjoner til tredjeparts nettsteder og fylle ut relevant samtykke.

Vi kan også dele, overføre eller utlevere informasjonen i databasene og serverloggene våre for å overholde eventuelle lovkrav, eller i tilfelle børsnotering, salg, fusjon, omorganisering, oppløsning, avhending av alle eller deler av eiendelene våre eller lignende hendelser. Vi vil informere deg om enhver slik overføring eller utlevering hvis loven krever det.

Tilgang til og korrigering av opplysninger

Forespørsler om sletting av personopplysninger er underlagt alle gjeldende juridiske og etiske rapporterings- eller dokumentoppbevaringsforpliktelser som pålegges oss.

Lenker til andre nettsteder

Nettstedet vårt kan inneholde hyperkoblinger til nettsteder som ikke drives av oss. Vi oppfordrer deg til å lese gjennom personvernerklæringen på alle nettsteder du besøker, før du bruker nettstedet eller oppgir personopplysninger om deg selv.

Overføring av data til utlandet

Hvis du besøker dette nettstedet fra et annet land enn det landet der serverne våre befinner seg (for tiden Danmark og Tyskland), vil de ulike kommunikasjonsformene nødvendigvis føre til overføring av informasjon på tvers av landegrenser. Ved å besøke dette nettstedet og kommunisere elektronisk med oss, samtykker du til behandling og overføring av dine personopplysninger som beskrevet i denne personvernerklæringen.

Kontakt oss

Hvis du har spørsmål om disse retningslinjene eller om Assemble-konsernets personvernpraksis, kan du kontakte oss via e-post på privacy@assemble.world, eller på:

Assemble A/S
Valuersvej 12
2900 Hellerup
Danmark

Engelsk versjonskontroll

Oversettelser av disse retningslinjene til andre språk enn engelsk er kun ment som et hjelpemiddel. I tilfelle tvetydighet eller konflikt mellom oversettelsene er det den engelske versjonen som gjelder.